Уважаеми клиенти и приятели, поради технически причини, част от информацията на сайта не е актуална. За по точна информация можете да се свържете с нас на тел: +359 878 587 373

ЕТАЖ 1

ИМОТИ

Фитнес

Вариант 1: €99 015

Вариант 2: €99 015

Вариант 3: €99 015

Вариант 4: €99 015

Вариант 5: €99 015

Продаден

Детска занималня

Вариант 1: €99 015

Вариант 2: €99 015

Вариант 3: €99 015

Вариант 4: €99 015

Вариант 5: €99 015

Продаден

Ап. Б20

Вариант 1: €99 015

Вариант 2: €99 015

Вариант 3: €99 015

Вариант 4: €99 015

Вариант 5: €99 015

Продаден

Гараж 1

Продаден

Гараж 2

Продаден

Гараж 3

Продаден

Гараж 4

Продаден

Гараж 5

Продаден

Гараж 6

Продаден

Гараж 7

Продаден

ПАРКОМЕСТА

Паркомясто 1

Вариант 1: €3 988

Вариант 2: €3 788

Вариант 3: €3 868

Вариант 4: €4 107

Вариант 5: €4 187

Продадено

Паркомясто 2

Вариант 1: €4 999

Вариант 2: €3 788

Вариант 3: €3 868

Вариант 4: €5 149

Вариант 5: €5 249

Продадено

Паркомясто 3

Вариант 1: €4 999

Вариант 2: €3 788

Вариант 3: €3 868

Вариант 4: €5 149

Вариант 5: €5 249

Продадено

Паркомясто 4

Вариант 1: €4 999

Вариант 2: €3 788

Вариант 3: €3 868

Вариант 1: €7 000

Вариант 4: €5 149

Резервирано

Паркомясто 5

Вариант 1: €4 999

Вариант 2: €3 788

Вариант 3: €3 868

Вариант 1: €7 000

Вариант 4: €5 149

Резервирано

Паркомясто 6

Продадено

Паркомясто 7

Продадено

Вариант 1: €4 538

Вариант 2: €3 788

Вариант 3: €3 868

Вариант 4: €4 674

Вариант 5: €4 764

Паркомясто 8

Продадено

Паркомясто 9

Продадено

Паркомясто 10

Продадено

Паркомясто 11

Продадено

Паркомясто 12

Продадено

Паркомясто 13

Продадено

Паркомясто 14

Продадено

Паркомясто 15

Вариант 1: €7 000

Вариант 4: €5 665

Продадено

Паркомясто 16

Вариант 3: €3 868

Вариант 1: €7 000

Вариант 4: €5 665

Продадено

Паркомясто 17

Вариант 2: €3 788

Вариант 1: €7 000

Вариант 4: €5 665

Резервирано

Паркомясто 18

Вариант 1: €5 000

Вариант 2: €3 788

Вариант 3: €3 868

Вариант 4: €5 150

Вариант 5: €5 250

Продадено

Паркомясто 19

Вариант 1: €5 000

Вариант 2: €3 788

Вариант 3: €3 868

Вариант 4: €5 150

Вариант 5: €5 250

Продадено

Паркомясто 20

Продадено

Вариант 1: €5 000

Вариант 2: €3 788

Вариант 3: €3 868

Вариант 4: €5 150

Вариант 5: €5 250

Паркомясто 21

Продадено

Вариант 1: €5 000

Вариант 2: €3 788

Вариант 3: €3 868

Вариант 4: €5 150

Вариант 5: €5 250

Паркомясто 22

Продадено

Вариант 1: €5 000

Вариант 2: €3 788

Вариант 3: €3 868

Вариант 4: €5 150

Вариант 5: €5 250

Вариант 1: €4 375

Вариант 2: €3 788

Вариант 3: €3 868

Вариант 4: €4 506

Вариант 5: €4 594

Паркомясто 23

Продадено

Вариант 1: €3 988

Вариант 2: €3 788

Вариант 3: €3 868

Вариант 4: €4 107

Вариант 5: €4 187

Паркомясто 24

Продадено

Вариант 1: €3 988

Вариант 2: €3 788

Вариант 3: €3 868

Вариант 4: €4 107

Вариант 5: €4 187

Паркомясто 25

Продадено

Паркомясто 26

Продадено

Паркомясто 27

Продадено

Паркомясто 28

Продадено

Паркомясто 29

Продадено

Паркомясто 30

Продадено

Вариант 1: €5 000

Вариант 2: €3 788

Вариант 3: €3 868

Вариант 4: €5 150

Вариант 5: €5 250

Резервирано

Паркомясто 31

Вариант 1: €4 375

Вариант 2: €3 788

Вариант 3: €3 868

Вариант 4: €4 506

Вариант 5: €4 594

Продадено

Паркомясто 32

Вариант 1: €4 375

Вариант 2: €3 788

Вариант 3: €3 868

Вариант 4: €4 506

Вариант 5: €4 594

Продадено

Паркомясто 33

Продадено

Паркомясто 34

Продадено

Вариант 1: €3 988

Вариант 2: €3 788

Вариант 3: €3 868

Вариант 4: €4 107

Вариант 5: €4 187

Паркомясто 35

Продадено

Вариант 1: €3 988

Вариант 2: €3 788

Вариант 3: €3 868

Вариант 4: €4 107

Вариант 5: €4 187

Паркомясто 36

Вариант 1: €5 336

Вариант 2: €3 788

Вариант 3: €3 868

Вариант 4: €5 496

Вариант 5: €5 603

Продадено

Паркомясто 37

Вариант 3: €3 868

Вариант 1: €7 000

Вариант 4: €5 870